top of page
搜尋

用撒粉代替Wasabi同豉油,你又試過未?

已更新:2020年7月29日

萬眾期待嘅Wasabi豉油粉終於到貨啦。


我地一齊來睇睇疇師兄嘅試食報告先啦。


購買請到此處


17 次查看1 則留言

1 comentario


David Chen
David Chen
21 may 2020

好似好正啵。

Me gusta
bottom of page